ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و تأثیرات آن بر سلامت روان
دوره 3، شماره 6، 1402، صفحات 43 - 56
نویسندگان : امیرحسین مهدی مقدم* 1 ، زکیه حویزائی 2 ، مریم کوتی 3

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان امام رضا (ع) اندیمشک، خوزستان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، خوزستان، ایران

3 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده :
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پدیده ای نو ظهور و مملو از فرصت ها و تهدید ها است. اینترنت طی سالیان اخیر با زندگی بشر در هم آمیخته شده است و زندگی تمامی انسان ها را تحت تأثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و تأثیر آن بر سلامت روان می باشد. این پژوهش به روش کیفی و برای جمع آوری اطلاعات آن مروری بر منابع مکتوب مرتبط در این زمینه شده است. که پس بررسی منابع و مقالات معتبر به یک طبقه بندی و دسته بندی منسجم رسیدیم. فضای مجازی و اینترنت بخشی از زندگی روزمره انسان ها را در بر گرفته است و البته رسانه ها و فضای مجازی امروزه موضوع تربیت فرزندان و تأثیر گذاشتن این فضا بر روی فرزندان را به موضوعی نگران کننده برای خانواده ها تبدیل کرده است همچنین فضای مجازی بر سلامت روان افراد هم بسیار تاثیر گذار است که باید با شناخت فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و اثرات آن بتوان از فضای مجازی در جهت مثبت استفاده کرد.
کلمات کلیدی :
فضای مجازی، سلامت روان، فرصت‌ها و تهدیدها.