ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تاثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله بر یادگیری دانش¬آموزان
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : آمنه مهدی زاده * 1 ، عصمت رسولی 2

1 دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده :
هدف از نگارش این مقاله آگاهی بیشتر معلمان نسبت به تأثیر روش تدریس حل مسئله بر یادگیری دانش آموزان و اهتمام جدی در بکارگیری این روش تدریس به عنوان عاملی بر یادگیری بیشتر و بهتر دانش آموزان است. یکی از روشهای فعال تدریس، روش حل مسئله است . در این روش معلم با طرح یک مسئله، انگیزه را در دانش‌آموز ایجاد کرده و وی را وادار به گردآوری اطلاعات می‌کند و براساس همین اطلاعات فراهم شده، قضاوت می‌کند. یادگیری مبتنی بر حل مسئله تناسب بالایی با پیشرفت تحصیلی دارد و باعث بالا رفتن انگیزه و ارتقای سطح درک دانش آموز می¬شود و راهبردهای دانش آموز محور از این دست، باعث رشد تفکر انتقادی و مهارت¬های استدلال و پرورش خلاقیت و حس مالکیت یادگیرنده نسبت به کارش می¬شود. مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه¬ای است . نتیجه این مقاله نشان می¬دهد که روش تدریس حل مسئله تأثیر مثبتی بر یادگیری دانش آموزان دارد و یادگیری آنان را افزایش می¬دهد. اگر به کارگیری روش حل مسئله به درستی در مدارس ایران اجرا شود می¬تواند اشخاص را برای زندگی واقعی و خارج از چارچوب کلاس و محیط رسمی آموزشی آماده¬تر سازد . ذهنی که عادت به حل مسائل نموده ، در مواجهه با مسائل و سختی¬های زندگی خود را نباخته و به دور از یأس و نا¬امیدی به دنبال کشف راه¬حل برای تمام مسائل زندگی¬اش است . خروجی این شیوه می¬تواند منجر به پرورش انسان متعالی¬تر و سبک زندگی بهتر گردد.
کلمات کلیدی :
یادگیری ، روش تدریس ، حل مسئله