ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

مروری سیستماتیک بر آرای لائوتسه و کنفوسیوس و دلالت های آن در حوزه آموزش و پرورش
دوره 3، شماره 6، 1402، صفحات 22 - 30
نویسندگان : دکتر لادن سلیمی* 1 ، لیلا برزمینی 2

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران.

2 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران

چکیده :
چکیده این مقاله با هدف واکاوی آرای لائوتسه و کنفوسیوس و دلالت های آن در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفته است. در مجموع با بهره گیری از موتورهای جستجو و سایت های اینترنتی گوگل اسکولار، سیویلیکا، مگ ایران، نورمگز، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)، ایرانداک در فاصله زمانی 1389تا 1402 و با استفاده از کلید واژه های اصلی این تحقیق شامل؛ لائوتسه، کنفوسیوس، آموزش و پرورش و دلالت های تربیتی بررسی های لازم صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش تعداد36 مقاله، کتاب و گزارش پژوهشی وارد مطالعه مروری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 15 مورد، گزینش نهایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مجموع اطلاعات بدست آمده بعد از حذف موارد تکراری و ادغام برخی موارد، یافته های ارائه شده در بخش نتایج حاصل گردید. مطالعه این منابع نشان داد که آرای تربیتی این دو فیلسوف و اندیشمند برجسته چینی، تاثیر بنیادین بر تفکر و نگرش مردم جهان و به ویژه مردمان شرق دور داشته است و قابلیت تطبیق با اهداف و اصول تربیتی کنونی را دارند. با توجه به ضرورت استفاده از اندیشه ها و مسائل تربیتی معاصر و کهن و استفاده از آن در برنامه های عملیاتی و اجرایی مدارس، باید از تجارب ارزنده تعلیم و تربیت در سطح جهان بهره گرفت و در جهت بومی سازی اهداف و برنامه ها با توجه به اسناد بالادستی اقدامات لازم صورت گیرد.
کلمات کلیدی :
لائوتسه، کنفوسیوس، آموزش و پرورش، تربیت