ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش تربیت بدنی در دو کشور ایران و کانادا
دوره 2، شماره 5، 1401، صفحات 9 - 15
نویسندگان : آمنه مهدی زاده * 1 ، دکتر لادن سلیمی 2

1 گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده :
هدف مقاله حاضر مقایسه تربیت‌بدنی در دو کشور ایران و کانادا در دوره‌های پیش‌دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان است. روش مطالعه، تحلیلی اسنادی با رویکرد تطبیقی با کمک الگوی جرج بردی است که از چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم‌جوار و مقایسه استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، از شیوه مطالعه منابع کتابخانه‌ای شامل اسناد و مدارک آموزشی، نتایج تحقیقات و مطالعات تطبیقی استفاده‌شده است. نتایج پژوهش در برنامه درسی تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش ایران و کانادا نشان داد که با تقویت مهارت‌های برنامه‌ریزی، مدیریت خود رهبری، یادگیری مستقل، مدیریت زمان، استرس و خودپنداره مثبت به اهداف درسی تربیت‌بدنی افزوده شود و این تحقیق نشان می‌دهد که باید همچون کشورهای توسعه‌یافته به مسئله تربیت‌بدنی اهمیت زیادی داده شود و در ایران نیز باید این کار انجام شود و عناصر برنامه درسی با دید وسیع‌تری ارزیابی و بررسی علمی گردد و نیز با فعالیت‌های فوق‌برنامه و تفریحی تلفیق شود.
کلمات کلیدی :
تربیت بدنی، برنامه درسی، مطالعه تطبیقی، ایران، کانادا.