ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تاثیر بازی در فرآیند یادگیری
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : محمدیوسفی وردنجانی * 1

1 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان.شهید باهنر شهرکرد

چکیده :
یادگیری یکی از مهمترین مباحثه مطرح شده در اموزش و پرورش است، برای حصول این هدف استفاده از روش های تدریس فعال برای اموزگاران و دبیران پیشنهاد میشود. در این راستا استفاده از بازی در فرایند یادگیری و یاد دهی یکی از روش های موثر در اموزش طبق تحقیقات صورت گرفته مطرح شده است. دانش اموزان و کودکان به وسیله بازی با دنیا بیرون خود ارتباط میگیرند و به شکوفایی استعداد های نهفته خود میپردازند. کودک به وسیله بازی های اموزشی به شناخت خود میپردازد. نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی میکند و به تقویت نقاط قوت خود میپردازد، کودک به وسیله بازی هایی که انجام میدهد با اجتماع ارتباط میگرد و به نوعی به بیان احساسات خود میپردازد. بازی های اموزشی در مدارس و پیش دبستانی ها میتوانند مورد استفاده معلمان قرار گیرند تا به وسیله ان اهداف اموزشی مورد نظرشان را حاصل کنند. از این رو نتایج تحقیقاتی که صورت گرفته بیانگر این نکته است که بازی ها تاثیر شگرفی در افزایش بازدهی یادگیری فراگیران داشته است. ویژه‌گی‌ها و فایده های هر بازی در رشد همه جانبه قوای فکری، ذهنی ، جسمی و شخصیتی کودک باعث شده است تا توجه متخصصان تعلم و تربیت به این امر جلب گردد. بازی‌های آموزشی یکی از راه‌هایی است که باعث بروز خلاقیت در یادگیرندگان می‌شود. بازی‌های آموزشی مجموعه‌ای از فعالیت‌های سازمان یافته ایست که در چهارچوب قوانین مشخص که در آن دو یا چند دانش آموز برای رسیدن به هدف‌های آموزشی از قبل تعیین شده با هم به فعالیت می‌پردازند.
کلمات کلیدی :
بازی،ضرورت،فواید بازی و رشد مغز، بازی های آموزشی